Veilig voor gezondheid en gegevens

Onze apparatuur slaat geen gegevens op. Onze medewerkers zijn continu alert en registreren elke gast met koorts persoonlijk. Tijdens een gesprek zal er nooit gevraagd worden naar persoonlijke gegevens. 

 

Bij evenementen en vakbeurzen staan wij het beste opgesteld, na de ingang, voor de registratie. Door deze plaats hebben de bezoekers nog geen bezoekersbadge.

 

Bij een geld-terug policy zullen onze medewerkers een voucher afgeven die de gast zelf later in kan leveren bij de organisatie van het evenement of de verkoper van het ticket. Wij willen en mogen niet geïnformeerd zijn over de identiteit van deze bezoeker.

 

Organisaties die lichaamstemperatuur meten zijn in overtreding van de AVG zodra zij hierbij gegevens registreren of geautomatiseerd verwerken. Louter een arts mag dit met instemming van de geregistreerde. De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. Lees verder op de website van de Authoriteit Persoonsgegevens.